Kvantmedicin och kvantmekanik

Dina celler består av atomer. Partiklarna i dina atomer följer kvantmekanikens ekvationer – inte logiken i Newtons värld. Vad innebär det egentligen? 

Kvantmedicin baserar sig på kvantmekanik och balanserar kroppens energitillstånd till ett mer häsosamt och avstressat tillstånd. Med avancerad Biofeedback sker det exempelvis genom att "donera" elektroner för att höja energin i kroppen där så behövs. De områden som signalerar obalans får på så sätt ett energilyft till en högre nivå, så att kroppens självläkande förmåga stimuleras.

Här kommer en bra beskrivning av kvantmekanik gjord av Christian Azar, publicerat i tidningen Fokus den 22 februari 2023.

”Tänk dig en skateboardbana. Du står vid kanten och ska åka ner för en brant passage, fallet är två meter. Du får upp farten, och framför dig är en ramp, en kulle som du behöver ta dig över. Den är två meter hög lite drygt. Din älskade står bakom den och ropar på dig, kom … Du vill komma över hindret, men vet att det inte går. Kullen är för hög. Du har energi från ett fall på två meter. Den farten kommer inte att räcka till.

Detta är grundläggande klassisk fysik, Newtons mekanik! Det är så det fungerar i den makroskopiska värld vi alla lever i.

Men i början av 1900-talet kom kvantfysiken och ställde till det. I kvantmekanikens värld, i den mikroskopiska världen, är det nämligen möjligt för partiklar som protoner och elektroner att ta sig över barriärer – även om de egentligen inte har tillräckligt mycket energi för att lyckas med det.

Fenomenet kallas tunneleffekten och innebär alltså att fysikens byggstenar (protoner, elektroner) kan ta sig igenom en barriär som de inte borde kunna ta sig över – ungefär som om de hade grävt en tunnel och glidit igenom på så sätt.

Att fenomenet kan uppstå har att göra med att protonen eller elektronen, egentligen inte är partiklar (i den mening att de skulle bete sig som typ biljardbollar) utan att de uppvisar både våg- och partikelegenskaper. Fysiker talar om våg-partikel-dualismen.

En proton kan finnas på två platser, eller i två olika tillstånd, samtidigt. Det här låter mystiskt, men i matematiska termer är det väldefinierat. Och alla experiment som görs stämmer alldeles obeskrivligt bra överens med kvantmekanikens grundekvation, den så kallade Schrödingerekvationen.”

Kvantmedicin påverkar dina atomer och processer på ett skonsamt och naturligt sätt. Välkommen att boka tid hos Kroniskt Frisk Kvantmedicin - http://kronisktfrisk.bokadirekt.se/