Frekvenser för hälsa

Kanske har du hört någon säga att de blivit helt friska av frekvensbehandling, medan någon annan inte fick hjälp alls. Fungerar det eller inte? Här tänkte jag ge dig en överblick över vilka frekvensmaskiner som idag används för ökad hälsa och vad som skiljer dem åt. Det kan ge förklaringen till varför resultaten blir så olika. Jag inleder med de enkla som finns för hemmabruk och avslutar med den mest avancerade som terapeuter använder.

Först behöver du förstå att allt som finns består av atomer och molekyler, som med sina roterande elektroner också skapar frekvenser. Allt har sin unika egenfrekvens beroende på vilka atomer eller molekyler det består av. Vitaminer, mineraler, organ, patogener (mikroorganismer som orsakar sjukdomar), signalsubstanser, toxiner, etc. Alla har de sin unika egenfrekvens. Vid sjukdom uppstår en förändring av ett organs egenfrekvens.

Royal Rife Machine

Royal Rife upptäckte på 1930-talet att om bakterier och andra patogener utsattes för vissa frekvenser sprack de sönder och dog, medan människan som bar på smittan blev frisk. Han lanserade frekvensmaskinen Beam Ray Clinical, som numera kallas Royal Rife Machine. Rife sände varje patogens unika egenfrekvens och den elfte harmonin (11 ggr egenfrekvensen), en i taget, vid behandling av varje patogen. Frekvensen behövde ligga på sin låga ”dödliga” nivå i minst 3 minuter. Han såg att även cancerceller kunde elimineras med höga frekvenser, vilket idag stöds av ny forskning (TEDx Talk) där det framgår att cancerceller spricker i intervallet 100 000 – 300 000 Hz.

Dagens Rife Machines är en frekvenslåda, till vilken du kopplar in handledsband, större band eller en matta som kommer att sända en spänning på 12,5 – 17 V och frekvenser i intervallet 10 – 1 000 000 Hz (1 MHz). Frekvenser finns grupperade för 35 olika ”diagnoser”. Den mäter inget på den som ligger uppkopplad utan fungerar bara som sändare.

Extra data: Royal Rife Machine baserades på höga radiofrekvenser med en bärvåg på 3,3 MHz (3 300 000 Hz). Den modulerades sedan med harmoniska frekvenser inom 10 – 20 000 Hz (hörbart ljud). Höga radiofrekvenser krävs för att penetrera cellväggar, eftersom låga frekvenser som hörbart ljud inte kan det. Vanlig FM-radio har samma teknik som Rifes maskin, men då ligger bärvågen på 100 MHz och radiofrekvenserna moduleras 10 000 Hz upp och ner.

Hulda Clark’s zapper

Hulda Clarks zapper lanserades på 1990-talet. Den består av en frekvenslåda som drivs med ett 9 V batteri och sänder ut frekvensen 10 – 32 000 Hz genom två kopparhandtag som klienten håller i. Utrustningen används för att förgöra oönskade patogener. Nackdelen är att den elektriska strömmen från handtagen inte transporteras särskilt bra utmed hud eller genom ihåliga organ, som ögon, tarmar, mage, väldigt toxiskt belastade organ mm. Även om Hulda Clark använde sig av patogenspecifika egenfrekvenser för att identifiera förekomst av patogener i sin forskning, utfördes själva behandlingen alltid med en och samma frekvens (32 kHz) oavsett förekomst. Dagens zapper mäter inget från den som ligger uppkopplad utan fungerar bara som en sändare.

Den klassiska metoden bygger på att en ström och frekvenser sänds ut i tre 7-minutersintervall med en paus emellan på 20–30 minuter. Första cykeln anses förstöra parasiternas yttre membran och frigöra mindre parasiter, bakterier och virus som levde i den nu förstörda parasiten. I andra cykeln dödas de patogener som frigjordes under första cykeln. I tredje och sista cykeln förstörs de patogener som levde i de bakterier, parasiter och virus som frigjordes i andra cykeln. Hulda Clark kompletterade alltid sina behandlingar med örter för bästa resultat.

QRMA

QRMA, Quantum Resonance Magnetic Analyzer, är ett instrument som lanserades på 1990-talet. Den mäter nivåer av vitaminer, mineraler, fettsyror, tungmetaller samt vissa processer, ca 200 – 300 olika mätvärden totalt. Det är en ganska enkel mätutrustning kopplad till en dator. Du håller i metallstavar som under ett par minuter mäter din respons och resultatet presenteras på en dator. Den kan bara mäta och sänder inte ut någon ström eller frekvens som bidrar till någon kroppslig förändring.

Bicom

Bicom lanserades 1987 och baseras huvudsakligen på allergiska reaktioner. Den skapar inga egna frekvenser utan omvandlar klientens inlästa frekvensmönster på olika sätt (förstärker, försvagar, inverterar, filtrerar) för att skapa frekvensmönster som används att behandla med. Ett hundratal fördefinierade behandlingsprogram finns att tillgå och de sänder i frekvensintervallet 1 – 250 000 Hz. Det finns även ampuller med ca 400 förbestämda ämnen som terapeuten manuellt laddar sin utrustning med. Kundens reaktioner på dessa ämnen mäts och behandlas därefter med hjälp av förändrade frekvensmönster från dessa ämnen.

... nu kommer vi in på Biofeedback ...

Med biofeedback menas att kroppen får en återkoppling på sina reaktioner för att träna sig till ett bättre läge. Det finns allt från mycket enkla till väldigt avancerade former av återkoppling. En enkel form av biofeedback kan vara ett bälte som späns över bröstkorgen och får dig att bli medveten om hur kraftfulla eller grunda andetag du tar – en fysisk återkoppling. Kopplas du upp med elektroder på huvudet kan du ”spela datorspel” med dina hjärnsignaler – en visuell återkoppling. En knipkänslig dosa kan placeras vid din bäckenbottenmuskel och ge en hörbar signal när muskeln späns – en audioåterkoppling. Alla dessa tre är exempel på medvetet tränande av medvetna processer.

Det jag menar med biofeedback inom frekvensmedicin är när omedvetna kroppsliga processer och organ får återkoppling och tränas utan medvetandets inblandning – i realtid. Systemet kommunicerar med ditt undermedvetna/omedvetna via det centrala nervsystemet. Det sker med så avancerad mjukvara och hårdvara att det ofta krävs utbildning för att kunna hantera utrustningen om man vill få ut dess fulla potential.

Oberon

Oberon fokuserar på inre organ och arbetar i frekvensintervallet 240 Hz – 5 000 000 000 Hz genom att klienten kopplas upp med hörlurar som mäter och sänder frekvenser till hjärnan och vidare ut i kroppen via centrala nervsystemet. Det finns en databas med frekvenser för patogener, mikroorganismer och frisk vävnad. De menar att de har ett biofeedback-system, men är av ett enklare slag.

L.I.F.E.

L.I.F.E är baserad på Bill Nelsons EPFX (Electro Physiological Feedback Xrroid) från i början av 1990-talet. Den mäter elektrofysiologiska reaktioner och mönster med hjälp av elektromagnetiska elektroder placerade runt huvudet, handleder och anklar. Frekvensmodulering sker mellan 0,5 Hz och 250 000 Hz. Databasen har ca 7000 frekvenser.

QUEX ED – avancerad biofeedback - kvantmedicin

QUEX Ed gör ett tekniksprång inom biofeedback från SCIO (år 2003) samt Eductor (år 2018) som var vidareutvecklingar av Bill Nelsons EPFX (Electro Physiological Feedback Xrroid). Den har tre frekvensgeneratorer som simultant mäter och sänder ut i frekvensområdet 1 – 2 500 000 Hz. Den mäter elektrofysiologiska reaktioner och mönster med hjälp av elektromagnetiska elektroder placerade runt huvudet, handleder och anklar. Chip för EEG, ECG och EMG håller högsta standard. Dessutom har den en unikt komplex databas med trivektor-frekvenser (tredimensionell energisignatur), referensvärden på ”normala” riktvärden och ”korrigerande” frekvenser. Filosofin är att under hela balanseringen reglera signalstyrkan utifrån kundens normala signalstyrka, så att kroppen inte överbelastas.

Extra data: QUEX Ed mäter över 55 olika elektriska kroppsfaktorer via sensorer och över 40 virtuella dimensioner med hjälp av 12 aktiva mätkanaler/mätpunkter/elektroder. Databasen har över 12 000 energisignaturer (trivektorfrekvenser – unikt för QX World) och utökas löpande. Energistyrkan som sänds till kund är mindre än 8–10 mikroampere (μA) och mindre än 5 volt (V), anpassat efter kundens egen signalstyrka under hela balanseringen. Frekvenserna som sänds till klient har formerna sinus, fyrkant, spik, sågtand, Lissajous och inkluderar även Fibonaccis sekvens.

QUEX Ed metoder; ElectroPhysiological Reactivity – din elektriska reaktion på de olika energisignaturerna i databasen i en hastighet på ca en hundradels sekund, Transcutaneous Voltammetric Evoked Potential – din reaktion som potentialskillnad i huden, Electro Encephalo Graphy – dina hjärnvågors mönster och rytm (normalt inom 4 -100 Hz), Electro Myo Graphy – dina muskelcellers elektropotential (normalt 250 – 1 000 Hz), Electro Cardio Graphy – dina hjärtmuskelcellers elektropotential (normalt – 3 Hz), Transcutaneous Electro-Nerval-Stimulation – sänder avslappnande och smärtlindrande signaler, Cranial Electro Stimulation – stimulerar bl.a. produktion av signalsubstanser (ex serotonin).

Vill du boka tid för avancerad biofeedback med QUEX Ed? Jag finns i Västerås. Boka här